Kalendarium

Har ni tips på evenemang skicka till tipsa@brandsakert.se

21 november
Energieffektivisering i praktiken
Utbildningen handlar om hur du arbetar med energieffektivisering – från att identifiera vilka åtgärder som har störst effekt till att ta fram en konkreta handlingsplaner. Man går igenom vilka som är de vanligaste bristerna i byggnader och vilka åtgärder som bäst effektiviserar t.ex. ventilation, värme- och tappvarmvatten, belysning och klimatskärm. Du får också lära dig hur du tar fram driftstrategier för en god inomhusmiljö, samt hur du upprättar och tolkar en energideklaration.Utbildningen riktar sig till alla som arbetar med, eller som ansvarar för, frågor som berör energieffektivisering, till exempel förvaltare, verksamhetsansvariga, driftchefer och drifttekniker.
Mer information: www.byggindustrin.se/utbildning

21 november – 22 november
Brandskydd 2023

Brandskydd 2023 är Sveriges största mötesplats om förebyggande och byggnadstekniskt brandskydd och kommer i år att arrangeras i nya lokaler på Münchenbryggeriet i centrala Stockholm. På konferensen får du information om aktuella branschfrågor tillsammans med de senaste myndighetsuppdateringarna. Man diskuterar och delar också med sig av lärdomar, erfarenheter, aktuella regelverk och praktiska exempel.
Mer information: www.informationsbolaget.se

22 november
Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)
Arbetsmiljölagen ställer krav på att alla arbetsgivare ska ha ett systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM). Systematiskt arbetsmiljöarbete, innebär att återkommande undersöka, bedöma och åtgärda risker i arbetsmiljön. Det är grunden för allt arbetsmiljöarbete oavsett bransch eller risknivå. På denna kurs lär du dig grunderna för ett systematiskt arbetsmiljöarbete och vilka lagar och föreskrifter som gäller samt praktiska metoder och verktyg. Teori varvas med praktiska gruppövningar.
Mer information: www.arbetsmiljoforum.se

22 november
Webbinariun: Brandsnack om CIP
Eliot Lundby Wieslander som är nationell samordnare på Brandskyddsföreningen berättar i detta webbinarium om arbetet med att etablera CIP både i landsbygd och i tätort – framför allt områden med större social oro. 
Läs mer här!

13-15 december
Ledningskurs Larm- och ledningsoperatör
Kursen syftar till att ge deltagarna förutsättningar att utveckla kunskap, färdighet och kompetens för att kunna verka i ledningsfunktionen larm- och ledningsoperatör inom kommunal räddningstjänst. Kursen riktar sig till dig som arbetar inom kommunal räddningstjänst.
Mer information: www.msb.se

16 maj 2024
Save-the-date: Boka in datumet den 16 maj för Brandskyddsföreningens årsstämma 2024 redan nu! Mer information om stämman kommer på Brandskyddsföreningens webbplats och i nästa nummer av BrandSäkert, håll utkik.
Mer information: www.brandskyddsforeningen.se