Annons

Du är här

Ny webbutbildning i Heta Arbeten för gymnasieelever

Publicerad11 december 2018  Text Karin Aase

Förlag & utbildning

Den webbaserade förförståelseutbildningen hjälper elever att tänka rätt för att klara behörighetsutbildningen för Heta Arbeten.

Utbildningen i Heta Arbeten som eleverna på gymnasiet ska ta till sig är samma utbildning som vuxna, redan yrkesverksamma personer går igenom. 

­– Elevernas unga ålder och deras avsaknad av yrkeserfarenhet gör att de ibland saknar förståelse och förkunskap om försäkringslära, lagar, riskbedömning och andra saker som man inte känner till om man inte har varit ute i arbets- och vuxenlivet, säger Jörgen Höglund, förlagschef på Brandskyddsföreningen. I kvalitetsarbetet med vårt utbildningsmaterial har vi också tagit emot synpunkter från en del instruktörer som utbildar gymnasieelever att det är lite svårare att få kunskaperna i vissa avsnitt att landa, just för att eleverna inte alltid hänger med i resonemanget.

Något behövde uppenbarligen göras, men vad? Att utveckla en egen utbildning i heta arbeten för gymnasieelever var inte aktuellt av rena certifieringsskäl.

– Om de ska få samma certifikat, måste de få samma kunskaper, konstaterar Jörgen Höglund. 

Problemet var inte att behörighetsutbildningen var för svår utan att eleverna behövde vara bättre förberedda för att klara av den.

Lösningen blev att Brandskyddsföreningen tog fram en webbaserad förförståelseutbildning som ska ge eleverna det tankesätt de behöver ha för att klara behörighetsutbildningen. 

– Anledningen till att vi valde att göra en webb­utbildning är att det är svårt för många skolor att göra plats för fler kurser med lärare i klassrummet. Är kursen däremot webbaserad trollar du fram mer tid eftersom det då finns möjlighet för eleverna att vara mer flexibla och kanske till och med göra den utanför skoltid.

Positiv feedback

För att testa om kursens upplägg och innehåll fungerade som det var tänkt lät Brandskyddsföreningen några skolor göra webbutbildningen som en pilotutbildning vintern 2017/2018.

– Vi fick positiv feedback från både elever och instruktörer och i april 2018 lanserade vi den färdiga utbildningen och gjorde den tillgänglig för alla gymnasieskolor.

Kursen innehåller fem olika moduler som var och en behandlar olika ämnen där det är viktigt att eleverna ökar sin förförståelse. 

– Inom varje avsnitt får eleverna besvara frågor och svarar de fel får de feedback på hur de ska tänka. För att ytterligare öka elevernas motivation är det uppbyggt lite som ett spel där man samlar poäng genom olika tävlingsmoment.

När webbutbildningen nu är obligatorisk för alla gymnasieelever som ska certifieras i Heta Arbeten hoppas Brandskyddsföreningen att eleverna också ska tycka att de får värdefull insikt i hur man utför heta arbeten ute i yrkeslivet. 

– Vi hoppas också att deras instruktörer ska känna att webbutbildningen gör skillnad och leder till att behörighetsutbildningen därmed blir mer effektiv och givande.

Lätt att ta till sig

En skola som redan har infört webbutbildningen är Erik Dahlbergsgymnasiet i Jönköping. Där fick eleverna i årskurs ett på VVS- och fastighetsprogrammet göra utbildningen innan sommarlovet för att sedan genomgå behörighetsutbildningen innan den arbetsplatsförlagda praktiken i årskurs två.

– De här eleverna har aldrig varit ute på ett bygge och har inga egna erfarenheter av det vi pratar om i boken, säger läraren Henry Svensson. Men det märktes att de som hade gjort webbutbildningen i våras och sedan genomgick behörighetsutbildningen i höstas kände igen begreppen vi pratade om och hade lättare att ta till sig kunskaperna både i bildspel och kursbok.

På Erik Dahlbergsgymnasiet valde Henry Svensson att låta eleverna göra utbildningen under skoltid.

– För mig som lärare var det jättebra att det var ett webbaserat färdigt paket som blev lika för alla. Dessutom var det lätt för eleverna att ta till sig de pedagogiska frågorna och filmerna. Även om det blev lite av en tävling förstod de allvaret i det hela.

En av de elever som genomgick webbutbildningen i våras är Pontus Johansson som nu läser andra året på VVS- och fastighetsprogrammet med inriktning kylteknik.

– Jag tyckte att kursen var ganska grundläggande. Jag visste nog det mesta redan, men det var bra att få lite mer information. Sedan hade det nog varit svårare att ta certifieringen utan den här kursen, man hade fått plugga lite extra, men med lite ansträngning hade det nog gått det också.

Kursens fem moduler

  • Riskmedvetenhet och riskbedömning
  • Brandteori och brandrisker
  • Särskilt brandfarliga arbetsmetoder och arbetsmiljöer
  • Försäkringar, deras syfte och hur de fungerar
  • Avslutande riskbedömnings­­exempel

Nummer 6—2018

BrandSäkert 6 2018 omslag
Den här artikeln finns med i BrandSäkert № 6—2018.