Annons

Du är här

”Företagen välkomnar våra besiktningsbesök”

Publicerad10 april 2018  Text Karin Wandrell

Eldsjälen

Hans-Eric Zetterström på Länsförsäkringar har varit med och utvecklat konceptet Heta Arbeten sedan starten. Resultatet har blivit en kraftig minskning av skadekostnaderna och säkrare arbetsplatser.

Det var i slutet av 1980-talet som försäkringsbolagen överlag insåg att de måste få bukt med den skenande skadekostnadsutvecklingen där vad man kallade för svetsningsskador stod för drygt 20 procent av kostnaderna.

– Den var den så kallade Sherrygruppen, som bestod av de olika bolagens jurister, som började diskutera detta ur ett villkorsperspektiv, säger Hans-Eric Zetterström. Men de insåg snabbt att det inte bara rörde juridik utan även mycket teknik och då involverades även respektive jurists brandingenjör och jag var en av dem.

Både försäkringsbolagen och Brandskyddsföreningen hade redan tagit fram svetsregler, men reglerna involverade inte skador orsakade av till exempel vinkelslipning eller takläggning.

– Vi ville ha med fler typer av arbetsmetoder därav namnet Heta Arbeten när de första villkoren kom 1990. Vi bjöd in Brandskyddsföreningen att delta i arbetet och använde oss av deras hyfsat detaljerade regler kring svetsning som en stomme och min första uppgift var att granska det tekniska innehållet.

Gruppen insåg ganska snart att även personerna som skulle utföra arbetet måste vara kvalificerade och införde därför krav på någon typ av licens. På så sätt skapades utbildningen för Heta Arbeten 1991 som till en början drevs av försäkringbolagens Utbildningskommitté för Heta Arbeten där Hans-Eric Zetterström ingick som sekreterare.

– Vi godkände instruktörer efter egen mall, men när vi efter ett tag fullkomligt drunknade i ansökningar beslutade vi att överlåta först driften och sedan hela ansvaret till Brandskyddsföreningen.

Flera framgångsfaktorer

I dag är Hans-Eric Zetterström vice ordförande i Utbildningskommittén för Heta Arbeten som är den övergripande organisationen. Under årens lopp har det växt fram fyra undergrupperingar; Försäkringsutskottet, Utbildningsutskottet, Teknik- och entreprenörsutskottet samt Certifieringsutskottet. Hans-Eric Zetterström sitter även med i Försäkringsutskottet som ser över försäkringsvillkoren.

– Jag har alltid drivit tesen att bolagens villkor ska överensstämma till 100 procent. Innehållet ska se exakt likadant ut för på så sätt kan ingen spela ut oss mot varandra. Det är anledningen till att Heta Arbeten har blivit branschpraxis som åberopas straffrättsligt när man ska bedöma om en person har varit vårdslös eller inte.

Det innebär också att en entreprenör som har varit vårdslös kan åka dit två gånger. Först genom att inte få full ersättning från försäkringsbolaget och sedan i rätten där straffsatsen kan bli böter eller i värsta fall fängelse.

Till en början fick de nya reglerna ett mycket svalt mottagande och det var många som reagerade negativt på att försäkringsbolagen plötsligt ställde brandtekniska krav.

– Ja, det är stor skillnad mot i dag då företagen välkomnar våra besiktningsbesök och ser det som ett sätt att få gratis konsultation för ingen vill ju ha en brand. Däremot kan jag se en fara framöver och det är sättet som byggnationer sker på i dag, med många under-, under-, underentreprenörer som utför jobbet. Det innebär att kravspecifikationen måste följa med i hela entreprenörsledet ner till sista person, säger Hans-Eric Zetterström och fortsätter:

– Det är något som har försämrats under åren och min magkänsla är att bränder orsakade av Heta Arbeten har ökat på byggarbetsplatser igen. Ansvaret ligger

En miljon giltiga certifikat

Det han är stoltast över när det gäller Heta Arbeten-konceptet är att försäkringsbranschen har lyckats stoppa den negativa skadekostnadsutvecklingen.

– När vi började stod Heta Arbeten för 20 procent av brandskadekostnaderna. I dag ligger den siffran på 3–4 procent vilket är rimligt. Även hållbarhetsmässigt är vi inne på rätt spår eftersom varje brand i förlängningen har stor miljöpåverkan. Det andra är att det har blivit en branschstandard.

I dag finns det cirka 350 000 giltiga certifikat utfärdade i Sverige och under årens lopp har många hundratusen fler gått utbildningen.

– Tittar vi på Norden, där certifikatet och utbildningen är gemensam i och med att vi godkänner varandra, handlar det om en miljon giltiga certifikat och det är jag jäkligt stolt över!

Hans-Eric Zetterström

Ålder 60 år
Yrke Risk-/brandingenjör på Länsförsäkringar AB
Aktuell Vice ordförande i Utbildningskommittén för Heta Arbeten

Nummer 2—2018

BrandSäkert 2 2018 omslag
Den här artikeln finns med i BrandSäkert № 2—2018.