Annons

Du är här

Byggarbetsplats
När en entrépelare skulle svetsas fick en svetsloppa förödande konsekvenser..

Brister i Heta Arbeten

Publicerad21 oktober 2016  Text Lina Zommorodi

Brandplats

Bristande rutiner kring Heta Arbeten är en vanlig orsak till att bränder uppstår. Två av tre incidenter sker i samband med arbete utfört av företag eller entreprenör. Svetsning är den vanligaste orsaken och branden startar oftast i tak och väggar.

I branden på Bergvik köpcentrum var orsaken tydlig. Det var ett brandfarligt hetarbete som gav upphov till branden. Som sådan var branden i Bergvik också ett typexempel. Två av tre incidenter sker nämligen i samband med arbete utfört av företag eller entreprenör, svetsning är det vanligaste verktyget, och tak och väggar är bland de vanligaste startföremålen. Det visar den analys av samtliga bränder orsakade av Heta Arbeten mellan 2009 till 2014 som Ola Malmstedt, utredare på Swerisk, gjort. 

I Bergvik köpcenter handlade det om en svetsarbetare som skulle svetsa stommen till ett nytt entrétak över det befintliga entrétaket, men inte tätade runt en pelare så när gnistor nådde råspont och tätpapp var branden ett faktum.

– Svetsaren hade inte gjort sin hemläxa: att skydda angränsande brännbara material enligt säkerhetsföreskrifterna, och sedan fanns ingen brandvakt, säger Kjell Edlund, skadespecialist, företagsskador på Folksam, och skadereglerare för Peab, som var total­entreprenör för ombyggnation  på Bergvik.

Svetsarbetet utfördes dock av en underleverantör.

Enligt praxis ska hetarbetaren alltid följa den riskbedömningsmetod som inom branschen kallas »Tre M«. Det innebär att hetarbetaren ska kontrollera metod, miljö och material innan arbete påbörjas och säkerställa ett tillfredsställande skydd. 

Uppföljande analys

Restvärdeledaren Morgan Palmquist ser den här branden som intressant ur flera aspekter.

– För det första var orsaken svetsningsarbete, alltså heta arbeten, där det brustit i rutiner som är praxis och vedertagna, säger han och fortsätter:

– Sedan ledde detta till en anmälan om allmänfarlig vårdslöshet. Men förundersökningen lades ned den 10 augusti, alltså tre dagar efter händelsen varav två var helgdagar. Det är anmärkningsvärt att det inte händer så mycket trots att det handlar om den här typen av brister.

Han är så kritisk till den här typen av tillbud, att han har gjort en fördjupad uppföljning av incidenten där han intervjuat tillståndsanvarige samt hetarbetaren. Morgan Palmquist kunde konstatera brister på flera punkter, både vad gäller kontrollansvariges arbete och i entreprenaden liksom att det saknades brandvakt. Svetsaren visste heller inte hur den dolda konstruktionen såg ut och arbetet hade inte föregåtts av diskussion kring brandrisken. Vidare skrev svetsaren på avtal utan att veta hur s­ituationen såg ut på platsen, eller ens var arbetet skulle utföras. Sedan upplevde svetsaren en stressad situation. Därtill hade den brandskyddsansvarige fått uppfattningen att det inte skulle svetsas så mycket.

– Med allt detta kan man fråga sig: hur ska man då kunna ta bra beslut i syfte att minimera risken för brands uppkomst. Är man osäker ska man ha brandvakt, säger Morgan Palmquist.

Fler incidenter

När skadan i Bergvik köpcenter var ett faktum började försäkringsbolagens arbete. För Folksams sida handlade det om att samla in entreprenadkontrakten för att få en bild av hur kedjan såg ut och vad som stod i avtalen. Vid alla skador kartlägger de vad som har hänt och vad som har orsakat branden, vem som har gjort fel och vad som har blivit skadat.

– I det här fallet reglerades skadan som en brandskada under entreprenadtid. Sedan handlade det om att avgöra påföljd utöver grundsjälvrisken då svetsarbetaren brutit mot säkerhetsföreskrifterna, säger Kjell Edlund.

Den här gången blev det inte så stora skadekostnader på entreprenaden eftersom det gamla taket ändå skulle rivas. Kostnaderna för väderskydd och rivningsarbete kom att understiga självrisken.

Men för butikerna som tvingades stänga blev det en ekonomisk förlust.

Den här incidenten var dock inte en isolerad händelse. Det skedde fler tillbud i Bergvik köpcenter under de kommande månaderna i samband med fortsatt ombyggnadsarbete. Då brann det inte, men räddningstjänst och restvärdeledare kallades ändå till platsen.

– Det var utryckningar, men inga brandtillbud, säger Ida Svensson. Det handlade om underentreprenörer som till exempel jobbade natt och glömde meddela att de skulle svetsa. Det kunde bli viss rökutveckling i ett område som vi inte – för till­fället – stängt av larmet för och då blev det falsklarm.

Heta Arbeten

Brandfarliga Heta Arbeten är ett samlingsnamn för arbetsmoment som medför uppvärmning eller gnistbildning. Det kan handla om svetsning, skärning, lödning eller arbeten med snabbroterande verktyg. Brandrisken är då vanligen högre och risken för tillbud ökar.

Heta Arbeten finns i en mängd branscher, till exempel industri- och byggarbete, lantbruk, sjöfart och hantverk. De som utför Heta Arbeten kallas hetarbetare. Vid Heta Arbeten ska det också finnas en tillståndsansvarig och en brandvakt.

Samtliga stora försäkringsbolag i Sverige ställer krav på att Heta Arbeten ska utföras av certifierade hetarbetare. Kraven regleras i försäkringsbolagens försäkringsvillkor.

Nummer 5—2016

Omslaget för BrandSäkert 5 2016
Den här artikeln finns med i BrandSäkert № 5—2016.