Annons

Du är här

Ska fyrverkerier förbjudas?

Publicerad11 december 2018  Text Åke Persson

Experten

Jag har hört att det ska införas ett fyrverkeriförbud i Sverige 2019. Varför gör man det, och vilka fyrverkerier är det som omfattas av förbudet?

 

Efter nyårsafton 2016 spreds det tv-bilder från Stortorget i Malmö där det tydligt syns att flera personer håller i raketernas styrpinnar och använder dem för att skjuta raketen mot andra människor. Efter den händelsen var det faktiskt fyrverkeribranschen själva som bestämde att de måste göra något åt det här, vilket de ska ha en stor eloge för!

Antalet personer som vårdas på sjukhus till följd av olyckor med fyrverkerier har mer än halverats under perioden 1997 till 2014, men det är fortfarande cirka 100 personer per år som skadas så allvarligt av fyrverkerier att de behöver söka akut vård. Sju personer har dött på grund av fyrverkerier sedan 1998 och för några år sedan skadades en pojke så allvarligt att han fick amputera ena benet. Dessutom ligger fyrverkerier bakom i snitt 200 bränder per år sedan 2010.

Framförallt är det raketer med styrpinne som orsakar flest problem, de som i vardagstal kallas för raketer. 44 procent av alla som uppsökte en akutmottagning efter att ha skadats av fyrverkerier hade skadats av raketer och det är skälet till att branschen har bestämt att det inte längre ska vara tillåtet att sälja dem. Men eftersom alla handlare inte är medlemmar i branschorganisationerna valde MSB att införa ett totalt förbud mot att sälja raketer med styrpinne till privatpersoner.

Däremot omfattas inte professionella aktörer av förbudet. Det beror på att raketen inte är farlig i sig utan bara om den används på fel sätt. Proffsen använder ordentliga avskjutningsramper, medan många privatpersoner istället håller i själva pinnen och om de använder ramp är det fel typ. Många tror att det räcker med att sticka ner pinnen i en flaska eller i ett hål i snön, men flaskor är ostadiga och lössnö instabilt och i båda fallen riskerar man att raketen istället far iväg horisontellt längs marken, skadar folk och orsakar bränder. 

Trots förbudet kommer allmänheten fortfarande att kunna skjuta fyrverkerier. Förmodligen kommer så kallade batterifyrverkerier som ställs direkt på marken att ta en större del av marknaden. Om de används på rätt sätt är de säkrare än en raket med styrpinne och lockar heller inte till felanvändning på samma sätt.

Förbudet kommer att träda i kraft första juli 2019. Anledningen till att man väntar så länge är att ledtiderna är mycket långa i fyrverkeribranschen. De pjäser som säljs till nyår 2018 köptes förmodligen in redan för drygt ett år sedan då det var tillåtet med raket med styrpinne. För att handlarna inte ska stå med flera containrar med raketer de inte får sälja väljer man därför att vänta till sommaren med säljstoppet. 

Åke Persson,
Kemiingeniör och expert
på Brandskyddsföreningen.

Personskador orsakade av fyrverkerier i Sverige

Varje år skadas cirka 100 personer så allvarligt av fyrverkerier att de behöver uppsöka en akutmottagning.

Drygt 20 av dessa har så allvarliga skador att de behöver läggas in på sjukhus för fortsatt vård.

De flesta av dessa olyckor sker i samband med nyårsfirandet.

De vanligaste skadorna från fyrverkerier är bränn- och sårskador liksom skador på händer, fingrar och huvud, där framförallt ögonen är utsatta. (Källa: MSB)

Nummer 6—2018

BrandSäkert 6 2018 omslag
Den här artikeln finns med i BrandSäkert № 6—2018.