Annons

Du är här

Brandman sätter upp en brandvarnare vid ett hembesök.

Räddningstjänsten Syds hembesök visar lovande resultat

Publicerad20 september 2018  Text Karin Aase

Experten case

Forskare från Malmö och Lunds universitets analys av Räddningstjänsten Syds hembesök visar en minskning av anlagda bränder i områden där det brinner ofta.

12 000 människor. Så många medborgare planerar Räddningstjänsten Syd (Rsyd) att möta varje år vid sina förebyggande hembesök.

– Den här verksamheten startade spontant 2010 när några brandmän i Malmö började knacka dörr och informera medborgarna om hur de kunde minska brandrisken, berättar Lynn Ranåker, analysstrateg på Rsyd.

Verksamheten växte, men ganska oplanerat. För några år sedan bestämde sig Rsyd därför för att strukturera upp arbetssättet. 

– I dag börjar vi alltid med en analys av var insats­erna behövs mest. Vi utgår från insatsdata och utifrån den informationen avgör vi sedan vilka områden risken för framtida bränder är störst och därmed var behovet av förebyggande arbete behövs som mest.

Steget därpå är att kontakta fastighetsägarna i det berörda området och informera om att räddningstjänsten snart kommer att besöka deras fastigheter. 

– Vi ger en del bakgrundsinformation och tips om vad de själva kan göra. Vi berättar också att om vi upptäcker att en lägenhet saknar brandvarnare så kommer vi att sätta upp en tillfällig för att därefter kontakta hyresvärden som får sätta dit en permanent brandvarnare.

Men planeringsfasen är inte slut där. För att förbereda de boende på att räddningstjänsten kommer på besök sätts information upp i trapphus och på anslagstavlor i området.

– Sedan vi började med det märkte vi att allt fler öppnade när vi knackade på.

När det väl är dags att genomföra själva besöket är personalen alltid tjänsteklädd, har med sig tjänstelegitimation och kör till platsen med släckbilen för att sedan gå runt i trapphusen två och två och knacka dörr. 

– Besöken tar cirka fem minuter. Vi är noga med att föra en dialog med de boende så att det inte bara är vi som pratar, men vi har ändå tre budskap som vi försöker föra fram. De ska förstå vikten av tidig upptäckt, de ska veta hur de förebygger en brand och hur de ska agera om det skulle börja brinna.

Väl på plats passar Rsyds medarbetare också på att se sig omkring i bostadsområdet, allt för att personalen ska vara så väl förberedd som möjligt vid en framtida insats.

– Upptäcker vår personal risker eller brister så rapporterar de in det till vår tillsynsavdelning så att de kan jobba vidare med frågan, säger Lynn Ranåker.

Utöver de generella hembesöken genomförs också cirka 2000 anpassade hembesök per år. Det kan till exempel vara längre, tidsbokade besök hos äldre personer.

– Vår uppfattning är att i områden där vi har haft många bränder, till exempel i Dalby, har antalet bränder minskat efter våra insatser med bland annat hembesök. Vi märker också att kunskapen om hur man ska bete sig om det brinner är större i områden som har fått hembesök. När det brinner där blir också insatserna lugnare eftersom de boende vet att de är säkra i sin lägenhet och stannar där istället för att springa ut i trapphuset.

Att hembesöken ökar kunskapen bekräftas också av ett examensarbete som gjordes för några år sedan. Då kontaktade man boende som hade fått hembesök och de fick berätta vad de hade lärt sig.

– De kom ihåg flera saker från samtalet och våra kundundersökningar visar att de som hade fått besök, oavsett ålder eller kön, var väldigt positiva till det här sättet att sprida information.

Man skulle vilja utvärdera verksamheten på ett systematiskt sätt, men i en rapport från MSB konstaterar man att det är svårt att dra paralleller mellan hembesök och minskade bränder ur ett kostnad/nytta-perspektiv. För att försöka få mer kunskap om vilken effekt hembesöken ger har därför forskare vid Malmö och Lunds universitet gjort en analys av Rsyds hembesök.

– Analysen ingår som en delrapport i ett större forskningsprojekt där vi tittar på bostadsbrandsutvecklingen i Sverige över tid, säger Per Olof Hallin, senior professor vid Malmö Universitet.

I studien har forskarna gjort kvantitativa analyser för att mäta antalet bränder före och efter hembesök.

– I områden där det brinner lite ser vi inga effekter, medan vi ser en klar minskning av antalet bränder i områden där det brinner mycket, säger Per Olof Hallin. Framförallt är det mängden anlagda bränder som minskar. Vad det i sin tur kan bero på vet vi inte än, men vi kan konstatera att hembesöken tillsammans med andra åtgärder har en dämpande effekt på antalet bränder i riskområden.

Därmed inte sagt att områden där det brinner lite kan lämnas vind för våg.

– Vi rekommenderar att man alltid ska fundera över hur utvecklingen kan se ut framöver i ett sådant område, säger Per Olof Hallin. Finns det till exempel en äldre befolkning, ja, då vet vi att brandrisken kommer att öka på sikt. Man kan inte slå sig till ro och låta bli det förebyggande arbetet bara för att brandrisken råkar vara låg just nu.

Tips för lyckade hembesök

  • Genomför en noggrann analys av hur brandsituationen ser ut i olika bostadsområden. Analysera före­komsten av olika typer av bränder och utveckla områdesanpassade handlingsprogram med tydliga mål.
  • Satsa på hembesök i områden där det brinner mycket och kombinera med andra brandförebyggande åtgärder. Arbeta brett för att nå fler målgrupper.
  • Identifiera möjliga riskgrupper oavsett typ av bostadsområde. Ta hjälp av statistik och andra yrkesgrupper för att urskilja dem. Genomför riktade eller anpassade hembesök till dessa grupper. 

Nummer 4—2018

Omslag BrandSäkert 4 2018
Den här artikeln finns med i BrandSäkert № 4—2018.