Annons

Du är här

Porträtt av Anders Hansson
Anders Hansson

"Jag vill vara med och påverka"

Publicerad1 mars 2018  Text Karin Wandrell

Eldsjälen

Anders Hansson på Naturhistoriska riksmuseet tar alla chanser att vara med och påverka. Allt för att få ny kunskap och bygga värdefulla nätverk.

Anders Hansson, har jobbat på Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm i 37 år varav de senaste 17 som säkerhetschef och fastighetsansvarig. Den stora risken här är brand eftersom, alla föremål på museét är ovärderliga.

– SBA, systematiskt brandskyddsarbete, är a och o när det gäller säkerheten, säger Anders Hansson. Vi jobbar med ett webbaserat system för ritningar och checklistor och kontrollrundorna utförs av mig och våra väktare. Vi har valt att lägga det arbetet centralt eftersom vi då är säkra på att det blir gjort och fungerar, säger Anders Hansson och fortsätter:

– Vi har också ett mycket gott samarbete med vår hyresvärd, Statens fastighetsverk, som är väldigt lyhörda när det gäller brandskydd. En viktig del är till exempel att vi har en gränsdragningslista som klargör de olika ansvarsområdena.

Att de 250 medarbetarna får regelbunden utbildning är en annan framgångsfaktor. Vart femte år ska all personal gå en endagsutbildning som kombinerar teori och praktik på Ågesta övningsfält.

– Vi pratar brandskydd och brandrisker och de får öva både på att släcka med handbrandsläckare och krypa genom rökfyllda containrar. Vi kör två utbildningstillfällen per år vilket gör att alla nyanställda ska ha gått den inom ett halvår. Personalen som jobbar i utställningarna går vartannat år brandutbildningen och vartannat år en sjukvårds- och hjärt-lungräddningsutbildning.

Utöver det heltäckande brandlarmet finns det även ett talat utrymningslarm i den publika delen och personalen som arbetar här har en egen organisation för utrymning kopplat till funktion.

Utrymmer på tre minuter

– Vi utrymmer till exempel vår filmsalong Cosmonova, som rymmer 300 besökare, på tre minuter och då står alla gäster på utrymningsplatsen. Varje arbetsroll har en säkerhetsrunda knuten till sig som personalen ska gå med jämna mellanrum. De är nästan lite för jobbiga för de hittar ständigt nya saker som ska åtgärdas, skojar Anders Hansson. Men det är så det ska vara, de ska vara alerta och påpeka saker.

Anders Hansson är även föreståndare för brandfarlig vara med tillstånd för 185 ton vilket förvånar många för vilken typ av brandfarliga varor kan det finnas på ett museum?

– Det är lite udda, men vissa av våra samlingar med djur och växter förvaras i sprit och vi har även ganska mycket labbverksamhet. Samlingarna får absolut inte brinna eftersom det finns material bevarat där ända från 1700-talet.

På grund av risken med brandfarliga varor i en publik byggnad är väldigt få av dessa föremål utställda. Som så många andra av museéts tio miljoner föremål förvaras istället större delen av de så kallade våtsamlingarna i special-byggda magasin på området där de skyddas med skumsprinkler.

– Det är bara där och i serverrummet som vi har sprinkler, säger Anders Hansson. Utöver det heltäckande brandlarmet arbetar vi med att minska brandcellernas storlek, dels genom att minska rummen på olika sätt och dels genom att förvara samlingarna i relativt täta träskåp i små enheter.

Museet och Statens fastighetsverk gör dessutom regelbundna provningar av både brandlarmet och styrningar från brandlarmet.

Antalet brandincidenter är mycket få, men i våras började ett elaggregat till ett mikroskop brinna.

– Det kändes fint att se att våra rutiner för att hantera utrymning och gäster fungerade så bra. Själva branden ledde till en kraftig rökutveckling och det blev väldigt varmt, men vi klarade oss utan skador och branden hade redan slocknat när räddningstjänsten kom. Vi fick även hjälp av en restvärdeledare som gjorde en kloridmätning samma kväll för att försäkra oss om att ett instrument värt 40 miljoner kronor i rummet intill var oskadat.

Söker ständigt ny kunskap

Att ständigt lära mer går som ett mantra genom Anders Hanssons liv. Han satt i många år med i Brandskyddsföreningens arbetsgrupp för brandskyddsledare som representant för publika lokaler innan gruppen lades ner. Han är också medlem i Brandskyddsföreningens brandlarmsgrupp och Riksantikvarieämbetets grupp brandskydd och kulturarv.

Utöver möjligheten att ta till sig ny kunskap ser Anders Hansson det framför allt som en chans att bolla idéer och dra lärdom av hur andra jobbar.

– Det är nätverkandet som är viktigt så om man blir tillfrågad tycker jag att man ska tacka ja. I brandlarmsgruppen är jag till exempel med som brukare av brandlarm tillsammans med tillverkare, montörer, driftsättare och besiktningspersonal. Vi försöker blicka framåt och se hur vi behöver tänka inför framtida regelverk. Eftersom jag har jobbat med det här länge kan jag förhoppningsvis ge något tillbaka också och det är just möjligheten att få vara med och påverka som ger så mycket.

Anders Hansson

Ålder: 61 år
Yrke: Säkerhetschef och fastighetsansvarig
Aktuell: Brandskydd på museum

Nummer 1—2018

BrandSäkert 1 2018 omslag
Den här artikeln finns med i BrandSäkert № 1—2018.