Annons

Du är här

Det krävs bättre brandskydd för undertak

Publicerad6 december 2017  Text Johan Mörner

Debatt

Kraven på undertak är alldeles för låga i Sverige. Johan Mörner, Knauf AMF Scandinavia, vill därför att fokus ska ligga på hållbara byggnader och medvetna val.

Idag finns det höga brandkrav vad gäller väggar och fasta undertak på REI/EI 30–240 minuter. I Sverige krävs det att nedpendlade tak ska hålla i 10 minuter, vid rätt utfört montage, i en brand som uppnår 300 grader. Men att kraven på undertak är så låga, jämfört med de höga krav vi har på väggar, är inte rimligt enligt min mening.

Idag monteras inte undertak efter producenternas montageanvisningar. Istället byter entreprenörer ut delar av produkterna som till exempel pendlare mot hålband. Det som är viktigt att ha i åtanke är att konstruktionen till undertak endast är testad i laboratorium tillsammans med anvisad pendel. Garantin från leverantören gäller enbart om hela produkten och dess tillhörande komponenter används.

En annan viktig aspekt är utförandet av montaget och hur det besiktigas. Är det rätt monterat? Sitter pendlar på rätt c/c avstånd? Efter över 10 år i branschen som montör/projektledare kan jag intyga att montaget i många fall inte utförs på rätt sätt. Om vi nu summerar dessa faktorer, vilket brandskydd kan vi då säga att våra undertak har idag?

Tidigare nämnda tankar/faktorer tycker jag genomsyrar hela branschen. Från det att montören inte ges tillräckligt med tid att utföra rätt montage till att fel material används.

I Sverige ser vi undertak, akustiktak eller vad man nu vill kalla det som fast inredning. Tyskland har till exempel högre brandskydd vad gäller undertak än Sverige eftersom det där finns krav på att använda rätt material på rätt plats och att en efterkontroll sker efter utfört arbete.

Varför används då inte rätt material när det finns? Orsakerna kan vara många, till exempel av ekonomiska skäl eller kanske okunskap. Med tanke på allt vi i dag satsar på energibesparande byggnader borde vi kunna lägga mer på brandsäkerhet samt kontroller av detta.

Jag tycker att fokus ska ligga mer på säkra byggnader. För vi kan, om vi använder rätt och gör rätt, uppnå den brandsäkerhet i förhållande till undertak som vi borde ha i Sverige år 2017. Med rätt material kan vi minimera person- och materialskador vid brand, och framför allt ge räddningstjänsten mer tid och en säkrare arbetsplats.

Johan Mörner
Knauf AMF Scandinavia

Stora kostnader

En brand i en byggnad kan leda till dödsfall och stora skador på egendom. Ungefär hälften av försäkringsbolagens årliga utbetalningar är för brandskador. Vattenskador står för ungefär 30 procent och inbrott för 20 procent Både själva byggnaden och dess innehåll bidrar till att branden sprids. Med ett systematiskt brandskyddsarbete och rätt brandskydd kan brandrisken minskas avsevärt.

Nummer 6—2017

Omslag för BrandSäkert 6—2017
Den här artikeln finns med i BrandSäkert № 6—2017.