Annons

Du är här

Lyft goda exempel för kontrollfunktioner

Publicerad8 november 2017  Text Ville Bexander

Debatt

Brandskyddsföreningen, som normskrivande aktör, tycker att tredjepartskontroll fungerar väl i byggprocessen. Att det fortfarande finns brister vid åtgärdande efter revisionsbesiktningar i förvaltningsskedet är något vi jobbar med att lösa.

Brandskyddsföreningens bidrag till denna diskussion är att lyfta de goda exempel som finns för kontrollfunktionerna inom brandlarm- och sprinklerinstallationer. Där finns det en väletablerad tredjepartskontroll. Eftersom Brandskyddsföreningen, som normskrivande aktör, har god insyn i dessa processer, ser vi att tredjepartskontroll fungerar väl i byggprocessen. Att det fortfarande finns brister vid åtgärdande efter revisionsbesiktningar i förvaltningsskedet är vi medvetna om. Vi jobbar på att lösa dessa problem. Kontrollfunktionen för brandlarm och sprinkler i byggprocessen fungerar dock utmärkt och vår uppfattning är också att tredjepartskontroller inom till exempel hissar, eldstäder och ventilation fungerar bra.

Vi ifrågasätter inte kompetensen eller ambitionen hos etablerade brandprojektörer, frågan är snarare i vilken mån de har rådighet över processen. I den bästa av världar är brandkonsulten involverad som sakkunnig i hela byggprocessen, men i värsta fall kan rollen vara begränsad till att ta fram en brandskyddsbeskrivning. Vem säkerställer i så fall att brandskyddet blir utfört på det sätt som det var tänkt från början?

Om inte förvaltaren är med i byggprojektet, och beställaren inte är slutkund, finns det få incitament för att beakta livscykelperspektivet under byggprocessen. Därför är det vanligt att fokus endast ligger på att uppfylla de krav som framgår i regler. Ofta finns det begränsningar i varje aktörs utrymme som gör att marginalerna är små, det vill säga man fokuserar på sitt eget ansvarsområde och inte på helheten.

Ville Bexander,
rådgivare,
Brandskyddsföreningen

Replik

Den här debattartikeln är en replik på Per-Anders Marbergs debattartikel i samma utgåva av tidningen.

Källa

Metoder för att följa upp efterlevnad av brandskyddskrav Brandforsk 2016:8

Nummer 5—2017

BrandSäkert 5 2017 omslag
Den här artikeln finns med i BrandSäkert № 5—2017.