Annons

Du är här

Restvärderäddning räddade Mora lasarett

Publicerad12 april 2017  Text Anna-Karin Källén

Nyheter

Kraftiga sot- och rökskador och en stängd akutmottagning. Det blev resultatet av en brand på Mora lasarett. Men tack vare Brandskyddsföreningens Restvärderäddning kunde sjukhuset öppna igen bara elva timmar efter det den omfattande branden hade släckts.

Det såg inte bra ut när restvärdeledare Mats Jansson kom till Mora lasarett strax efter klockan två på eftermiddagen fredagen den 24 mars. En omfattande brand hade utbrutit i en så kallad lättambulans som stod uppställd i en fordonshall i direkt anslutning till sjukhusets akutmottagning.  

– Mitt första intryck var att det här blir nog svårt. Vi kunde konstatera att det var väldigt omfattande skador i hallen, säger restvärdeledare Mats Jansson till BrandSäkert.

Fordonshallen, som också används också som ambulansintag för inkommande patienter, var helt nersotad med rökskador i hela hallen. Dessutom hade både sänghallen och receptionen mellan fordonshallen och akutmottagningen drabbats av rökskador i varierande omfattning och det fanns även mindre sot- och rökskador i själva akutmottagningen. Även patientlarmen hade slutat att fungera.  

Eftersom akutmottagningen var utrymd och stängd kunde Mora Lasarett bara ta emot patienter från ambulansens prio 1-uppdrag för stabilisering.

Tillfällig krisledning

Med en stängd akutmottagning blev läget pressat inte bara på Mora lasarett. Hela landstingets akutverksamhet sattes i tillfällig krisledning, inklusive lasaretten i Falun, Avesta och Ludvika.  Att akutmottagningen vid Mora Lasarett skulle kunna öppna igen redan under kvällen var i princip ett måste.

Men när räddningstjänsten var klara med släckarbetet och den akuta restvärderäddningen tidigt på eftermiddagen och lämnade platsen, var det svårt att se att patienter skulle kunna tas emot igen redan på kvällen. 

Under åtta intensiva timmar fortsatte därför restvärdeledare Mats Janssons arbete med fortsatt restvärderäddning, vilket omfattade både samordningen med landstinget och inkallade entreprenörer samt sanering av de rökskadade lokalerna. 

– Landsting och entreprenörer mobiliserade resurser på ett imponerande sätt för städning, sot- och luktsanering, el och teknik, säger Mats Jansson.

Klockan tio på kvällen, elva timmar efter den omfattande branden, kunde akuten öppna igen och vårdpersonal och patienter andas ut. Ännu en effektiv insats var över.

Brandskyddsföreningens Restvärderäddning

Varje år utförs drygt 3 500 restvärderäddningsuppdrag. Tack vare dessa insatser sparas materiella, personella och ekonomiska resurser genom snabba organiserade åtgärder. Tidigare uppgick sekundärskadorna vid brand till två tredjedelar av den utbetalda ersättningen. I dag utgör de hälften av ersättningen. Det motsvarar uppskattningsvis 1,5–2 miljarder kronor per år i sparade kostnader.

Restvärdeledarens uppdrag gäller främst skador i samband med brand, vatten, tung trafik och fara för miljön. Restvärdeledaren gör också en stor social insats genom att ta hand om skadedrabbade personer som kan ha svårt att hantera en kaotisk situation.