Annons

Du är här

Porträtt av Lisa Björk.

Lisa Björk lär ut allt om BBR

Publicerad9 september 2016  Text Karin Wandrell

Medarbetaren

Lisa Björk är brandingenjör och arbetar på Enheten för brandsäkerhet hos Brandskyddsföreningen. I jobbet ingår bland annat att driva aktuella frågor om brandskydd, ta fram nya lösningar, utbilda och utveckla handböcker.

Vad har du för bakgrund?

– Jag jobbade som brandkonsult med brand­projektering vid ny- och ­ombygg­nad­er i fem år innan jag började på Brand­skydds­föreningen. Mitt förra jobb handlade mycket om att granska PBL (plan- och bygglagen) och tillhörande BBR (Boverkets byggregler) för att förstå kraven och hur de kunde lösas praktiskt i olika byggnader.

Vad har du för roll på Brandskyddsföreningen?

– Jag jobbar som brandingenjör med inriktning byggnadstekniskt brandskydd vilket passar bra med tanke på min bak­grund. Jag arbetar främst med att sprida och utveckla kunskap om brandskydd i byggnader. Sedan håller jag utbildningar om BBR, brandprojektering och riskhantering. Jag ansvarar också för den nya utgåvan av BBR-handboken, som är skriven av brand­konsulter på Brandkonsulten AB, samt för en ny rekommendation om vägledande markering och nödbelysning. 

Vad gör din avdelning, Enheten för brandsäkerhet?

– Vi samlar framförallt in och tar tillvara kunskap om brandskydd för att sedan driva de frågor vi tycker är viktiga i rätt kanaler. Vi ska även komma fram till egna lösningar och nya sätt att bidra till ett bättre brandskydd. Ett par frågor vi driver just nu är brandskydd i höga trähus och cellplast som isolering i byggnader. Vi diskuterar framför­allt med försäkringsbolagen, men för också dialoger med olika branschföreträdare. Det har hänt mycket på bara ett år där vi har varit delaktiga i stor utsträckning.

Vad händer i höst?

– I samband med den nya BBR-handboken som kom ut i september höll vi ett fruk­­ost­­­seminarium för att berätta om änd­­ring­­arna i BBR. Vi startar också en ny utbild­ning för tillsynsförrättare inom räddnings­tjänsten, Fördjupning i BBR för tillsyns­­­­för­­rättare. Där kommer vi att ta upp vanliga tillämpningar och tolkningar samt ana­­lytisk dimensionering för att visa hur de är upprättade och vilket stöd det finns för detta i BBR.

Nummer 4—2016

Tidningsomslag för BrandSäkert 4 2016
Den här artikeln finns med i BrandSäkert № 4—2016.