Annons

Du är här

Elrelaterade bränder blir allt vanligare

Publicerad9 september 2016  Text Lina Zommorodi

Teknik och byggnad

Elrelaterade bränder är en av de vanligaste brandorsakerna i Sverige. Det bästa sättet att förebygga dem är att ta hjälp av en elyrkesman som går igenom elanläggningen.

Det skulle ta fram till den 30 juni 2015, en vecka efter branden, innan Stockholms glassbutik kunde öppna igen. För en mindre företagare som är tvungen att stänga mitt under högsäsong innebär det en förlust på tiotusentals kronor.

– Det blev en stor penningförlust när det krävdes omfattande sanering av lokalerna innan vi kunde öppna. Allt var sotskadat i fabriksdelen. Vi gjorde en hel del rengöringsarbete själva av alla mindre saker, säger Jannice Kendre på Stockholms glasshus.

– Sedan hade vi tur i oturen att det inte var strålande sol den här veckan, men det kommer kunder varje dag – speciellt under sommaren, säger Ann Pitre, VD på Stockholms glasshus.

Med branden i backspegeln kunde de börja dra riktlinjer för att undvika en liknande incident i framtiden. För Stockholms glasshus har det lett till att de satt in fler brandsläckare på strategiska platser i lokalen. De ser också över hur de ska bli bättre på att utbilda sin personal för att agera effektivt i brand. De planerar också att se över sitt avtal med deras försäkringsbolag.

– Vi märkte snabbt att kostnader för exempelvis sanering långt överstiger ersättningsnivån.

De har fortfarande inte något klart svar på vad som orsakade branden. Ett tekniskt fel, ja, men inte varför det hände.

– Det var en ny maskin, vi hade bara haft den i ett år. Jag tänker fortfarande varje dag på händelsen. Varför stängde jag inte alla dörrar direkt? Där och då i en stressad situa­tion tänker man inte klart, men skulle det hända i dag skulle jag agera annorlunda.

Mörk statistik

Men elbränder är inte ovanliga. Faktum är att tekniskt fel var orsaken till 13 procent av bränderna 2014, enligt statistik från MSB. Och elektriska installatörsorganisationen, Eio, visade i sin senaste Elsäkerhetsbarometer 2016 att de elrelaterade bränderna fortsätter att öka. Sedan 2005 har antalet fall av elrelaterade husbränder som registrerats hos försäkringsbolagen ökat med nästan 65 procent – från 592 fall år 2005 till 973 år 2014. Samtidigt visar statistik från MSB att antalet utryckningar som räddningstjänsten genomför på grund av elektriska olyckor ligger stabilt kring 600 utryckningar. En förklaring till detta kan vara att många bränder släcks i ett tidigt stadium, det vill säga utan utryckning

Ofta handlar elbränder om överhettning orsakad av överbelastning på elnätet eller av en glappkontakt.

– Det ska mycket till för att det händer något om elanläggningen är underhållen och rätt dimensionerad, men annars kan det gå fort och skapa påtaglig risk, säger Jan Berggren, verksamhetschef på Elektriska nämnden.

– Det bästa sättet att förebygga elbränder är att ta hjälp av en elyrkesman som går igenom din elanläggning. Det kan finnas brister som behöver åtgärdas. Att installera jordfelsbrytare och överspänningsskydd ger ett bra skydd mot elbränder. Och att alltid ha kontroll över maskiner som är igång är viktigt, att låta maskiner vara igång utan uppsikt är farligt.

Nya regler väntas

I fallet med branden i Stockholms glasshus kunde det ha fått ytterligare konsekvenser. Verksamheten hyr nämligen lokal på bottenvåningen av ett flervåningsbostadshus i centrala Stockholm.

– Vi kan räkna ut de otäcka effekter som skulle kunna hända vid en brand i en kommersiell verksamhet i en byggnad med bostäder, säger Jan Berggren.

I dag finns bara försäkringskrav på större byggnader och verksamheter i besiktningsrutinen. Men privata bostadsfastigheter med kommersiell verksamhet finns alltså inte med här.

– Mindre verksamheter med mindre egendomsvärde kan ändå innebära en stor risk om de inte per automatik har regelbundna kontroller. Vi ser ett hål här som bör fyllas.

Elektriska nämnden undersöker nu möjligheterna för att fastighetsägare ska kunna anmäla mindre verksamheter för elbesiktning till det nationella besiktningsregistret. Förslaget som diskuteras handlar om verksamhetsytor som totalt överstiger 500 kvadratmeter i en byggnad eller förening, men det ska även finnas möjlighet att anmäla mindre ytor om man har sådana önskemål.

– Vi har sett ett intresse från fastighetsägare.

2017–2018 kan de nya rutinerna bli verklighet.

Så förebygger du elbränder

  • Använd CE-märkta produkter. Köp inte billigaste produkten tillverkad på oklart sätt.
  • Genomför regelbundet underhåll med egenkontroll och besiktningar.

Nummer 4—2016

Tidningsomslag för BrandSäkert 4 2016
Den här artikeln finns med i BrandSäkert № 4—2016.