Annons

Du är här

Människa & teknik – mer koll med dubbelt ansvar

Publicerad20 maj 2016  Text Lina Zommorodi

Teknik och byggnad

Melina Mellin sparade tid och pengar när hon effektiviserade och organiserade arbetet i sin roll som brandskyddsansvarig på ett stort läkemedelsföretag.

Tidigare arbetade Melina Mellin som säkerhets- och brandskyddsansvarig på ett läkemedelsföretag i Stockholm. Till en början handlade hennes uppdrag om mjuka värden som brandutbildning och utrymningsövningar för personalen. Men när hon kände att hon inte fick grepp om hela problemområdet förslog hon att hon skulle ta ansvaret även för de hårda värdena där tekniken med brandlarmsystem, sprinkler och släckgas ingick. Hon fick ledningen med sig.

– Det var ett helt nytt område för mig. Jag var inte utbildad brandingenjör eller brandman och hade inte jobbat med brandlarmanläggningar tidigare. Men när det handlar om personsäkerhet och egendomsskydd måste man ta arbetet på allvar.

Eget ansvar

Melina Mellin skaffade sig kunskap genom utbildningar, nätverkande och att själv läsa på om riktlinjer och regler liksom genom att samverka med leverantörer och besiktningsföretag. Hon hade möten med leverantörer kring deras uppdrag och mål och passade samtidigt på att ställa frågor.

– Dialog är hela tiden viktigt. Här handlade det om att spara tid för dem och oss – och pengar också så klart. Det fick inte bli en anmärkning om de till exempel inte kunde komma in i ett låst utrymme. 

Informationen hon fick vid återkopplingen efter service och underhåll tog hon sedan med sig för att förbättra brandskyddsarbetet.

Vid revisionsbesiktningen redovisade hon arbetet som gjorts med brandlarmanläggningen, inklusive service och underhåll. Efter besiktningen fick de sedan veta vilka åtgärder som var mest prioriterade och vad som stegvis kunde ses över.

Viktiga resultat

Här kommer nästa del i arbetet in, som Melina Mellin påpekar. Det handlar om betydelsen av att ha en underhållsbudget.

– Vissa åtgärder kräver investeringar, det måste de få göra. Därför är det viktigt att ha med sig rätt instans i arbetet för att få godkänt för investeringar. Det är dyrt med service och underhållsavtal, men det lönar sig. Det handlar om säkerhet för person och egendom.

Och resultatet lät inte vänta på sig. Från att ha haft en del anmärkningar, varav vissa inte blivit åtgärdade genom åren, lyckades Melina Mellin banta ner dem rejält. Likaså lyckades hon sänka försäkringspremierna för egendomsbrand.

– Det här är inget man gör över en dag, vissa saker tar tid. För mig tog det närmare fem år, men hårt arbete lönar sig. 

Lärdomar att ta vidare

I dag är Melina Mellin säkerhetschef på Södertälje sjukhus. Hon har ansvar för det systematiska brandskyddsarbetet, i vilket det ingår att även ha koll på att service och underhåll genomförs.

Hon har tagit med sig flera lärdomar från sin tidigare arbetsroll, till exempel att säkerställa att fastighetsägaren Locum tar sitt ansvar genom att ta del av – och följa upp – revisionsbesiktningarnas utfall för att säkerställa patient- och medarbetarsäkerheten. 

– Samverkan är viktigt. Brandsäkerhet är något som man måste jobba med hela tiden, inget man bara gör en gång och sen får det ligga, säger hon.

Så får du ett ­fungerande ­underhållsarbete

  • Ha en bra organisation med tydliga ansvarsområden
  • Samverkan är centralt
  • Dialog och kontinuerliga möten med involverade leverantörer och revisionsbesiktningsföretag
  • Ta återkopplingen på allvar 
  • Åtgärda anmärkningar
  • Underhållsbudget är viktigt
  • Ha i åtanke: det kommer ta tid, men hårt arbete lönar sig

Nummer 3—2016

Den här artikeln finns med i BrandSäkert № 3—2016.