Annons

Du är här

Hyresavtal brinner upp när lägenheten brinner

Publicerad14 april 2016  Text Sofia Eriksson

Bostadsbränder

En hyresgäst vars lägenhet förstörs i en brand, riskerar att bli av med sitt hyreskontrakt. Nu vill Hyresgästföreningen driva frågan om en lagändring.

Tänk dig att allt du äger och har förstörs i en lägenhetsbrand. Vartenda foto, viktigt papper, minne och ägodel är borta, och dessutom går lägenheten inte att bo i. 

Hur skulle det då vara att få veta att, på grund av branden, har ditt hyresavtal upphört och du inte har någonstans att bo?

Enligt Hyreslagen slutar nämligen hyresavtalet att gälla om lägenheten inte går att bo i på grund av brand. Det spelar ingen roll hur länge du bott där eller hur branden uppkommit – nu är det fastighetsägarens beslut om lägenheten ska återställas och vem som i så fall ska bo där i framtiden.

Många hyresgäster har inte koll på detta. Lars Westerberg, ledamot i Hyresgästföreningen Lunds styrelse och ersättare i regionstyrelsen för södra Skåne, reagerade på en artikel i Hem och Hyra som bland annat tog upp hyresgästen Jimmy Klasén, som drabbades av just detta. Det fastställdes aldrig vem eller vad som orsakat branden som totalförstörde hans lägenhet. Men bostadsrättsföreningen han hyrde av beslutade sig ändå för att vräka honom.

– Jag reagerade på att det inte kunde vara rätt att automatiskt vräka någon på det sättet. Det är ju en sak om det i en juridisk process har fastställts orsak och verkan och vem som är skyldig. Men här verkar det finnas utrymme för samhällsoansvariga tolkningar och då måste föreskrifterna ses över. Det är oetiskt att någon som drabbas av en sådan olycka också ska bli vräkt, säger Lars Westerberg.

Gammal lag

Hyreslagen är gammal och har varit föremål för diskussion på regeringsnivå tidigare. Vänsterpartiet har bland annat yrkat på att hyresgästens skydd och rättigheter ska bli större så att hyresgästen alltid har rätt att bo kvar efter en brand. Men trots utredningar har man inte kommit fram till några fastslagna ändringar eller uppdateringar. 

Robert Jademyr är säkerhetschef på det allmännyttiga bostadsbolaget Familjebostäder, med ungefär 18 000 lägenheter över hela Göteborg, varav många i de gamla landshövdingehusen i trä. I snitt brinner det en gång i veckan i någon av bolagets fastigheter, emellanåt i lägenheterna, i större eller mindre omfattning. Enligt lagen skulle alltså många hyresavtal om året sägas upp på grund av brand. 

– Men vi hanterar det inte på det sättet hos oss utan försöker hjälpa till med boendet för den drabbade. Men som fastighetsägare behöver man tid att åtgärda skadan, säger han.

I stället arbetar Familjebostäder utifrån principen att hyresgästen ska kunna flytta tillbaka till sin gamla lägenhet. 

– Vi har under mina åtta år här endast en enda gång använt oss av rätten att avsluta hyresförhållandet, och det var ansvaret för branden som låg till grund för det, säger Robert Jademyr.

Godtyckliga beslut

Lars Westerberg har nu skrivit en motion som har antagits i regionstyrelsen södra Skåne och hyresgästföreningen i Lund. Motionen är sänd till Hyresgästföreningens förbundsstämma i sommar där den ska behandlas. Han hoppas att Hyreslagen i förlängningen ska skrivas om så att alla vet vad som gäller och är uppdaterad för dagens samhälle.

– Vissa hyresvärdar vräker, andra inte. Det är inte bra när en lag är skriven på ett så luddigt vis att hyresvärden kan tolka det godtyckligt. Det är en fråga som Hyresgästföreningen som en av de största bostadspolitiska aktörerna har stora möjligheter att driva. Jag förväntar mig att denna akuta bostadsfråga behandlas av nuvarande regeringen före 2018 års val.

Robert Jademyr på Familjebostäder ser fram emot att frågan lyfts upp. 

– Det finns säkert behov att titta på en så gammal lag, men vi har inte sett att det är en stor fråga hos oss. Men tillsammans med försäkringsbranschen, som har ett stort ansvar, kan det vara bra med en översyn.

Hyreslagen

Om en hyreslägenhet blir obeboelig på grund av en brand slutar hyresavtalet att gälla. Fastighetsägaren har då varken skyldighet att ordna ersättningslägenhet eller återställa lägenheten. I dagsläget spelar det ingen roll vems fel det är: fastighetsägare, granne, hyresgästen själv, naturliga orsaker eller anlagd brand. 

Om fastighetsägaren bestämmer sig för att återställa fastighet eller lägenhet igen, har inte den gamla hyresgästen rätt eller förtur till lägenheten, utan fastighetsägaren bestämmer vem som ska få hyra.

Trots ett par statliga utredningar med syfte att tydliggöra lagen har inga ändringar skett. Lagen har funnits i sin nuvarande form i över 100 år.