Annons

Du är här

Joar Jansson går SBA-rond i Brf Kolonnen 3.

Bostadsrätt eller (möjlig) brandfälla?

Publicerad12 februari 2016  Text Karin Wandrell

Bostadsbränder

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) är en del av varje bostadsrättsförenings ansvar. HSB har tagit fram en ny tjänst med protokoll som skräddarsys efter varje förenings behov för att underlätta arbetet.

Enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) ska alla fastighetsägare arbeta med SBA vilket innebär att det förebyggande brandskyddsarbetet ska följa uppgjorda rutiner, genomföras regelbundet och inte minst dokumenteras. Det som främst ska kontrolleras är utrymningsskyltar, brandsläckare, branddörrar och brandluckor i fastighetens allmänna utrymmen. I korthet handlar det helt enkelt om att känna till vilket brandskydd som finns och hur det kan upprätthållas över tid.

För ett par år sedan tog HSB Stockholm fram en ny tjänst där man hjälper föreningarna att ta fram avtal när det gäller SBA. Efter en genomgång av fastigheten tas ett skräddarsytt protokoll fram som fastslår vilka punkter som ska inventeras med jämna mellanrum. Föreningen kan sedan välja att själva genomföra SBA efter det framtagna underlaget eller att köpa tjänsten av HSB. I det sistnämnda fallet behöver styrelsen enbart ta beslut om de eventuella åtgärder som föreslås i slutprotokollet. 

– LSO är en ganska luddig lag, säger ­Robin Olsen, områdeschef, Fastighetsservice, HSB Stockholm. Det är mycket »bör« och inte så fyrkantigt som man kanske kunde önska att det var. Brandskyddet ska vara skäligt, vilket gör det svårt för föreningarna att arbeta med det.

Medvetenheten om vikten av ett regelbundet SBA har ökat de senaste 4–5 åren. Många gånger har föreningarna redan haft en brandkonsult på plats för att inventera byggnaden som sedan har lämnat efter sig en flera hundra sidor tjock pärm med anvisningar. Något som kan vara svårt för lekmän att hantera. Det innehållet har nu HSB kokat ner till ett excelark för att förenkla och förtydliga uppföljningen för kunderna.

– Det finns inget som säger hur ofta kontroller ska göras utan bara att de ska ske regelbundet och dokumenteras. Sedan är det upp till föreningarna själva. Det varierar mellan en gång i månaden och en gång om året. Stora föreningar vill ofta ha tätare tillsyn, men det är ju en ekonomisk fråga också. 

En risk med att inte ha ett regelbundet SBA är förstås om det skulle börja brinna. Den som då inte har fullgjort sitt ansvar kan i värsta fall hamna i en rättegång och bli dömd till fängelse eller böter. 

– Men det absolut största risken är ju att människor kan råka illa ut och skadas eller till och med dö, säger Robin Olsen. Det finns ju skräckexempel som branden i Rinkeby för några år sedan där vajern till brandluckorna satt fast och sex personer omkom i trappuppgången. Något som enkelt hade kunnat upptäckas vid en tillsyn.

HSB Stockholm anordnar även seminarier 3–4 gånger per år för styrelserna i bostadsrättsföreningar. Det senaste var i december då 34 styrelser deltog.

– Vi bjuder in en brandexpert som berättar om SBA och brand i allmänhet och sedan brukar jag avsluta med att berätta vad HSB kan hjälpa till med för att underlätta.

Planen inför 2016 är bland annat att ytterligare utbilda viss personal eftersom man vill att fastighetsskötarna ska känna sig ännu tryggare i det de gör. 

– Det gäller framför allt vid återrapportering eftersom de har ett stort ansvar, säger Robin Olsen. Det är kul att kunna utveckla verksamheten. Jag var med och tog fram konceptet 2013 tillsammans med mina kollegor och det är roligt att se att det verkligen har blivit något av det också. 

Nöjda kunder

En bostadsrättsförening som valt att anlita HSB är Snickaren i Bandhagen. Den bildades 1992 när de två fastigheterna var nybyggda och omfattar 102 lägenheter med tillhörande källarförråd samt uthyrningslokal, gästlägenhet och bastu. Föreningen ingår dessutom i Bandhagens Samfällighetsförening som bland annat ansvarar för de två garagebyggnaderna.

Till en början pratades det inte särskilt mycket om brandskydd i styrelsen utan det var först i början av 2000-talet det kom upp på agendan då Börje Rågmo utsågs till fastighets- och brandskyddsansvarig.

– Jag kontaktade brandkåren i Hökarängen som gjorde en tillsyn och efter den köpte vi in brandsläckare. Till en början gjorde vi inga ronderingar utan det kom senare då jag började kontrollera rökluckor och utrymningsvägar någon gång i halvåret. Jag skrev inga protokoll men rapporterade resultatet till styrelsen.

Efter en ordentlig genomgång av en brandkonsult 2014 bestämde sig föreningen för att köpa in HSB:s nya tjänst och överlåta allt SBA-arbete till dem.

– Nu ronderar de båda fastigheterna och garagen efter ett bestämt schema. Vi valde det här alternativet eftersom det är lättare, säger Veikko Melakari, vice ordförande. De har koll på alla lokaler och vet vad de ska titta efter. Jag tycker att det fungerar bra. Vi har fått en mycket bättre översyn nu än för 10-15 år sedan.

Brandskydd i bostadsrätts­förening

Det är många gånger oklart vilket brandskyddsansvar en styrelse i en bostadsrättsförening har. Brandskyddsföreningen har därför tagit fram en e-learning där man samlat de frågor som har kommit in. I utbildningen ingår vad styrelsen har för ansvar, föreningens brandskyddsarbete, ansvar och organisation, riskhantering, regler och beslut, brandskyddsdokumentation och kontrollsystem.

Nummer 1—2016

Den här artikeln finns med i BrandSäkert № 1—2016.