Annons

Du är här

200 skadas av fyrverkerier varje år

Publicerad30 november 2012  Text Lina Broström

Forskning

Fyrverkerier kan vara vackra och festliga, men de kan leda till både bränder och allvarliga personskador.

– Följ instruktionerna, säger Åke Persson på Brandskyddsföreningen.

För många hör fyrverkerier till nyårsfirandet men de är inte ofarliga. Varje år inträffar ett stort antal olyckor just på nyårsnatten. Varje år skadas cirka 200 personer i Sverige så allvarligt att de måste uppsöka sjukvård, varav närmare 40 skadas så allvarligt att det krävs slutenvård.

– De allvarligaste sprängskadorna uppstår på grund av hemmagjorda bomber, ibland efter recept från nätet. De är de verkligt farliga pjäserna. Det är ofta unga män som experimenterat själva, säger Marianne Arner, docent, överläkare och verksamhetschef vårdområde handkirurgi på Södersjukhuset i Stockholm.

Statistik från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, visar att det framför allt är pojkar mellan tio och 19 år som skadas – trots att det är 18-årsgräns i Sverige för att använda fyrverkerier.

– Vi ser skador när personen hållit raketen i handen. Sådana skador kan leda till att handen blir helt förstörd då det mesta sprängs bort. Ofta går det inte kirurgiskt att återställa dessa skador eftersom vävnaden helt enkelt saknas. De får också ofta skador på andra delar av kroppen, säger Marianne Arner.

Konsekvenserna efter skadorna varierar. Man kan bli helt återställd, men i vissa fall leder de till amputation.

– Vanliga brännskador av en fyrverkeriraket brukar läka relativt bra, ibland behöver man hudtransplantera mindre områden och utföra kirurgiska ingrepp. Men man kan inte återställa den vävnad som sprängts bort helt, till exempel en fingertopp. Vi kan inte trolla – utseende och funktion blir inte normalt efter en allvarlig sprängskada, säger Marianne Arner.

Fyrverkerier och alkohol

Rehabiliteringen pågår minst ett år efter en svår skada och ofta kan det i dessa fall bli aktuellt med flera korrigerande ingrepp. Incidenter där personer skadas visar att det finns ett starkt samband mellan fyrverkeriskador och alkoholpåverkan.

– Givetvis ska man vara nykter när man hanterar fyrverkerier. Det är mycket viktigt att följa instruktionerna på fyrverkeriernas förpackning, se till att pjäserna står stadigt så att de fyras av i den riktning man tänkt sig och att de inte välter, säger Åke Persson, expert på explosiv och brandfarlig vara på Brandskyddsföreningen.

Han råder till att inte köpa fyrverkerier från andra länder. Pjäser som är legala i ett land kan nämligen vara illegala i Sverige.

– Alla fyrverkerier ska vara CE-märkta. Köp dem i Sverige, då vet du att de är godkända.

Förutom personskador orsakar fyrverkerier mellan ungefär 250 bränder årligen. De flesta sker i samband med nyårsfirande. Ofta handlar det om felhanterade fyrverkerier.

– Vår vision är färre skadade och att det blir färre bränder. Då måste vi använda fyrverkerier på ett säkrare sätt, säger Åke Persson.

Tio råd för ett säkrare fyrverkeri

  1. Kontrollera att fyrverkeripjäsen inte är skadad. Lämna alltid tillbaka skadade pjäser där du köpte dem.
  2. Förbered ditt fyrverkeri i god tid.
  3. Var nykter. Alkohol och fyrverkerier hör inte ihop.
  4. Rigga upp pjäserna enligt bruksanvisningen.
  5. Håll aldrig en tänd fyrverkeripjäs i handen, om inte bruksanvisningen tillåter det.
  6. Luta dig aldrig över en tänd fyrverkeripjäs.
  7. Håll dig på ett behörigt säkerhetsavstånd enligt bruksanvisningen och se till att dina åskådare också gör det.
  8. Vänta med att gå fram till en fyrverkeripjäs som inte fungerar. Försök aldrig tända igen, om inte bruksanvisningen tillåter det.
  9. Tänk på riskerna. Fyrverkeripjäser kan orsaka bränder eller andra skador.
  10. Visa hänsyn. Tänk på att både människor och djur kan bli skrämda av fyrverkerier.

Sprängskador

Ibland avfyras inte en raket som förväntat. Då ska man inte gå fram och ta i den, för den kan plötsligt explodera.

– Efter att ha hållit i en raket som avfyras kan det bli en avslitning av vävnaderna i tumvecket och ibland amputation av en eller flera fingertoppar. En del patienter kan också ha fått ögon- eller ansiktsskador vid sprängskadan, säger Marianne Arner, docent, överläkare och verksamhetschef på vårdområde handkirurgi vid Södersjukhuset i Stockholm.

Nummer 7—2012

Den här artikeln finns med i BrandSäkert № 7—2012.