Annons

Du är här

Framgångssagan Vancouver

Publicerad15 april 2011  Text Karin Wandrell

Sprinkler

Vancouver i Kanada var en av de första storstäderna i världen att 1990 kräva obligatorisk boendesprinkler vid nybyggnationer, inklusive sjukhus och vårdboenden. Det har bland annat lett till att antalet dödsbränder har minskat radikalt.

Vancouver drabbades av många dödsbränder under tidigt 1970-tal. De skedde huvudsakligen i ett område där gamla hotell hade byggts om till bostadshus, med enkelrum för långtidsboende. Badrummen delades av mellan 20 och 200 personer och tillgång till kök saknades helt. De flesta av de gamla byggnaderna hade enbart grundläggande brandskydd och saknade sprinkler. Många av de boende hade drogproblem och led av mental ohälsa.

– Gränsen nåddes 1973 då 40 personer dog i bränder. Det gjorde att brandchef Konig började propagera för att kommunfullmäktige skulle göra förändringar i de lokala föreskrifterna och uppgradera brandskyddet genom att installera sprinkler, berättar Les Sziklai, vice brandchef i Vancouver.

Konigs arbete gav resultat. Mellan 1975 och 1980 installerades automatiska sprinklersystem i nära 800 högriskbyggnader vilket motsvarar 9 000 rum. När det idag uppstår en brand i dessa byggnader isoleras den till ett rum. Dödsbränderna minskade snabbt och låg i början av 1980-talet på under tio stycken per år.

– Trots att levnadsförhållandena i dessa kvarter inte har förbättrats har ingen dött

i en brand i något av de hus där sprinkler installerades. Det, om något, visar hur effektiva sprinkler är, säger Les Sziklai.

Andra brandförebyggande åtgärder vidtogs också men det var sprinklersystemets bevisade effektivitet som övertygade kommunfullmäktige i Vancouver om att göra det obligatoriskt med boendesprinkler vid nybyggnationer, inklusive sjukhus och vårdboenden, 1990.

Få protester

När den nya förordningen om obligatorisk boendesprinkler infördes kom protesterna främst från byggnadsindustrin.

– De hävdade att kostnaderna för att installera sprinkler var för höga och att det skulle leda till att ingen skulle ha råd att köpa husen, säger Les Sziklai. Kommunfullmäktige räknade med kostnader runt två procent, idag räknar man med att installationen av sprinkler ligger runt 1,5 procent av byggkostnaden. Det innebär att om byggkostnaden för ett hus är 300 000 dollar kostar själva sprinklerinstallationen runt 4 500 dollar. Om köparen sedan betalar en totalsumma på 600 000 dollar för egendom och hus uppgår sprinklerkostnaden till 0,75 procent av köpesumman vilket är försumbart och har gjort det till en icke-fråga.

År 1996 hade i princip alla nya byggnader sprinkler. Kravet på boendesprinkler har också gjort att det har gått att hålla räddningstjänstens budget på en stabil nivå. Trots att staden har vuxit med 50 procent sedan 1970-talet har antalet anställda inom räddningstjänsten minskat med 15 procent under samma period.

– Skador på fastigheter och förstörd egendom har minskat och risken för att brandmännen ska skadas eller dö vid en räddningsinsats har minimerats, säger Les Sziklai.

Sprinkler är en viktig faktor i brand­preventionsprogrammet, men Vancouver arbetar också med andra förebyggande åtgärder.

– Vi har till exempel utbildningar för allmänheten där vi tar upp sådant som brandvarnare, handbrandsläckare, vikten av att ha en egen evakueringsplan, att laga mat på ett säkert sätt och så vidare. Andra åtgärder är brandtillsyn av nästan alla byggnader och uppdateringen av byggnormerna som ger säkrare hus. Vi fokuserar också på byggnader med dåligt underhåll där det bor högriskpersoner och har utvecklat ett team som arbetar med »samlare«, människor som sparar på allt, för att se över deras unika brandskyddsbehov där vi också tar hänsyn till deras mentala hälsa.

Räddar liv

Den största fördelen med boendesprinkler är förstås att den räddar liv. I Vancouver har det inte förekommit några dödsfall vid bränder i bostäder som skyddas av boendesprinkler de senaste 21 åren.

– Antalet skadade har sjunkit och egendomsskadorna ligger på tio procent jämfört med bränder i hus utan sprinkler. Boendesprinkler är extremt pålitliga och kräver minimalt med underhåll. De ger också 5–10 procent lägre försäkringskostnader. Ytterligare en fördel är att byggnormerna tillåter design och densitet som är fördelaktig för ägaren och byggherren tack vare boendesprinkler.

Les Sziklai menar att i slutänden är det politikerna som antar nya normer. Men om de inte känner kravet från allmänheten att göra dessa lagstiftande förändringar är det svårt. 

– Tyvärr ändras normerna ofta först efter det att en stor incident eller katastrof har inträffat. Men istället för att vänta på en katastrof anser jag att räddningstjänsten skulle kunna gå i täten för en samordnad kampanj för att göra allmänheten medveten om fördelarna med boendesprinkler, på samma sätt som vi övertygat människor om att brandvarnare är nödvändigt. Bil­industrin har till exempel gjort ett bra jobb med att sälja idén att det är viktigt att ha en säker bil. Titta bara på Volvo!

Sälja idén från flera håll

För att lyckas sälja in konceptet med boendesprinkler måste allmänheten övertygas om att hög brandsäkerhet är viktigt för dem och deras familjer och att sprinkler därför ska vara inkluderat när de köper ett nytt hem.

– Nu används tjusiga kök, fina golv och läckra badrum som försäljningsargument, men inte boendesprinkler, säger Les Sziklai. Ironiskt nog väljer nästan ingen att strunta i inbrottslarm när de köper ett nytt hus, eftersom inbrott ses som ett reellt hot som vi måste skydda oss ifrån, men att skydda sig mot brand genom att ha sprinkler är inte aktuellt.

Han menar att idén med boendesprinkler därför måste säljas in från flera håll för att ge önskad effekt.

– Självklart kommer överlevnad på första plats men förstörda ägodelar är också viktigt. Vid en brand kan allt du håller kärt gå förlorat. Ett annat fokus kan ligga på miljön och den stora miljöpåverkan som sker under och efter en brand, särskilt när den nerbrunna byggnaden ska tas om hand efteråt med material som ska fraktas bort och senare nytt material som ska fraktas dit för att kunna bygga nytt. Med boendesprinkler minskas skadorna betydligt liksom utsläppen av släckvatten och rök som kan skada miljön.

»Tyvärr ändras normerna ofta först efter det att en stor incident eller katastrof har inträffat.«

Dödsbränder i Vancouver

Antalet dödsfall i bränder har minskat med över 85 procent de senaste 35 åren. 1994–2007 utbröt cirka 1 300 bränder i sprinklade byggnader. Under denna period skedde fyra dödsfall: ett mord och självmord och två separata självmord – med andra ord dödsfall som inte kunde ha förhindrats. Åren 1998 och 2004 omkom inga personer i bränder.

Tips

för framgång med boendesprinkler:

  • Använd Vancouver som lyckat exempel.
  • Fokusera inledningsvis på högrisk­byggnader och högriskgrupper.
  • Ha realistiska mål och förväntningar.
  • Arbeta tillsammans med myndigheter, branscher och allmänheten för att åstadkomma enighet kring nya riktlinjer.
  • Vänta inte tills en katastrof inträffar.

Nummer 3—2011

Den här artikeln finns med i BrandSäkert № 3—2011.