Annons

Du är här

Snart kommer fyrverkeriskadorna - igen

Publicerad5 december 2008  Textmup

Debatt

Nu närmar sig nyåret med krav på förbud mot »smällare«. Rena smällare är förbjudna sedan flera år. Men även andra fyrverkerier hörs. Därför kräver vissa totalförbud mot fyrverkerier. Men hur farligt är det egentligen?

Det är svårt med statistik och fakta. Räddningsverkets statistik visar att 250–300 personer, varav 40 procent yngre än 18 år, skadas årligen av fyrverkerier. De flesta allvarliga skador orsakas av illegalt tillverkade fyrverkeripjäser. Det blir en svår balansgång att få ihop fakta till en ändring av lagar. Två lagstiftningar reglerar fyrverkerier. Lagen om brandfarliga och explosiva varor reglerar tillverkning, försäljning, hantering och förvaring av fyrverkerier. Ordningslagen reglerar när och var det är tillåtet att avfyra fyrverkeripjäser. Dessutom finns kommunala föreskrifter som kan förbjuda eller tillåta användning utan polistillstånd på vissa platser och tider i kommunen.

Svårt att kontrollera användningen

Helheten är svår att förstå för många. Polisen ansvarar för kontroll av explosiva varor. Enligt reglerna får ingen som är yngre än 18 år hantera fyrverkerier. Därför borde skadestatistiken i stort sett börja vid 18 år. Problemet är den illegala langningen av fyrverkerier.

Är det dags att vi i Sverige följer Irland eller Norge och förbjuder allmänhetens fria användning av fyrverkerier? Vissa hävdar att då ökar den illegala tillverkningen, men det finns inga undersökningar som bekräftar eller motbevisar en sådan ökning.

Förra nyårets rapportering visar också en farlig trend i och med att antalet fyrverkerirelaterade bränder ökar och att fyrverkerier avsiktligt används mot polis, räddningstjänst och ambulans. Avsikten är troligen inte att döda eller att skada allvarligt utan bara att skrämma. Hade skjutvapen använts på samma sätt hade man talat om mordförsök istället för »ofog« med fyrverkeri.

Reglera tillgängligheten

Om trenden fortsätter åt fel håll även kommande nyår anser jag att Brandskyddsföreningen tillsammans med övriga inom området måste kräva en förändring så att användningen av fyrverkerier kontrolleras på ett bättre sätt. Varken polis eller räddningstjänst hinner som det ser ut idag.

Det som återstår är att reglera tillgängligheten till legala fyrverkerier hårdare. Trots EU:s pyroteknikförordning borde det vara möjligt att ställa strängare krav för inköp av fyrverkerier. De nationella reglerna får vara strängare för grupp 2 och 3 enligt texten. Låt därför enbart de som har kompetens få köpa grupp 2 och 3, samtidigt som ett licenssystem eller motsvarande införs.

Brandskyddsföreningen vill minska problemen med fyrverkerier. Vad vill övriga aktörer?

Åke Persson, kemist,
Brandskyddsföreningen

Nummer 7—2008

Den här artikeln finns med i BrandSäkert № 7—2008.