Annons

Du är här

Inga barnvagnar i trapphusen

Publicerad12 september 2006  Text Lena Nordlund

Det är den tolkning av kammarrättens dom som Stockholms Brandförsvar har gjort.

Sedan kammarrätten slagit fast att barnvagnar hör till sådana föremål som inte kan tillåtas i en trappuppgång har telefonerna gått varma både på Stockholms Brandförsvar, Svenska Brandskyddsföreningen och hos Fastighetsägarna.

Barnvagnar får inte hindra utrymning. I våras gav Kammarrätten Stockholms Brandförsvar rätt i ett fall där en bostadsrättsförening i Stockholm drivit ett ärende om tillstånd att få förvara barnvagnar i trappuppgången. Kammarrättens dom gäller alla hyreshus och bostadsrättsföreningar, inte enbart den aktuella bostadsrättsföreningen.

Brandinspektör Lars Thidevall , Stockholms Brandförsvar, menar att domen även gäller andra föremål, som cyklar eller tidningsbuntar, som är i vägen eller lättantändliga.

– Nu har vi äntligen fått i klara ordalag att förbudet mot lösa och brännbara föremål i trappuppgången även gäller barnvagnar. Domen klargör vad lagen om skydd mot olyckor innebär i praktiken. Tidigare var det många som inte tolkade den så, säger Lars Thidevall.

– Hur har folk reagerat på domen?

– De flesta tycker den är bra, men har många praktiska frågor om hur det ska lösas. Det är dock inte brandförsvarets uppgift att ta fram lösningar, däremot kan vi komma och titta på de lösningar som tas fram.

Giftig rök

– Får man inte ha barnvagnen i trapphuset även om det är gott om utrymme där?

– Nej. Det är ett vanligt missförstånd. Men det hjälper inte hur brett det är i trapphuset om barnvagnen börjat brinna. Ett trapphus i ett femvåningshus fylls av rök från en enda vagn. Röken är mycket aggressiv och den som är högre upp i huset bakom en stängd dörr kommer aldrig ut, säger Lars Thidevall.

Han berättar att när han talade om detta i ett inslag på TV4:s nyheter blev växeln nedringd. Tittarna kunde inte tro att det stämde. Därför köpte TV4 in en dyr barnvagn i 6 000-kronorsklassen och brandtestade denna tillsammans med Stockholms brandförsvar. Det tog bara ett par minuter innan vagnen var helt övertänd. En stor mängd tjock, giftig rök fyllde testlokalen som motsvarade ett femvåningshus i storlek. Efter 20 minuter var det nästan ingenting kvar av barnvagnen.

Lars Thidevall ser helst att barnvagnar inte förvaras i lägenheterna eftersom de innebär en brandrisk även där.

– Det bästa är om man kan få ett separat barnvagnsförråd som är avgränsat brandtekniskt med separat ventilation.

Risk bli vräkt

De som vägrar att ta bort sina barnvagnar från trapphusen riskerar att sägas upp. Den slutsatsen drar Fastighetsägarnas jurist. Men i första hand gäller det nu att informera alla hyresgäster om vad som gäller.

– Vi fick en hel del frågor om hur man som fastighetsägare ska lösa detta problem. I höst kommer vi gå ut med rekommendationer om hur fastighetsägarna ska informera sina hyresgäster. Det är fastighetsägaren som är ansvarig om något händer, säger Mia Enayatollah, informationschef på Fastighetsägarna Stockholm.

Nummer 5—2006

Den här artikeln finns med i BrandSäkert № 5—2006.