Annons

Du är här

Det brinner på dagis

Publicerad4 februari 2005  Text Eva Gärdsmo Pettersson

Skola

Klockan är 23.32 måndagen den 23 augusti 2004. Larmet går hos Södertörns brandförsvarsförbund om brand på förskolan Sångfågeln i Skogås. Räddningsledaren, brandingenjören Bo Björklund och hans team är redan i startgroparna. Exakt två minuter tidigare gick nämligen larmet om brand i en närliggande skola. Insatsstyrkan delar upp sig. Skolbranden visar sig vara under kontroll, men förskolan står redan i ljusan låga.

– Branden på förskolan hade börjat på utsidan och snabbt spridit sig till vinden via den ventilerade takfoten. Där hade den fått ordentligt fäste. Vårt arbete fick inriktas på att begränsa brandförloppet till den befintliga byggnaden. Branden spred sig snabbt och hotade intilliggande bebyggelse, minns Bo Björklund. Vid tvåtiden på natten är branden under kontroll. Insatsstyrkan hade då lyckats hejda branden vid en sektioneringsvägg på vinden. Det fanns inte längre någon risk för spridning till andra byggnader men byggnaden var totalförstörd. Yttertaket hade relativt snabbt rasat in på två tredjedelar av byggnaden och slagit sönder undertaket. Den del av byggnaden som inte brunnit hade stora vattenskador och all ventilation, el och VVS var helt förstörd. Ett 30-tal barn stod plötsligt utan dagis och tvingas till andra förskolor tills byggnaden är återuppbyggd igen.

Anlagda bränder vanliga

Branden på Sångfågeln var högst sannolikt anlagd. Anlagda bränder är statistiskt sett den vanligaste orsaken till brand i förskolor, fritidshem och skolor. Oftast är det ungdomar som tänder på som ett slags pojkstreck som går över styr, snarare än faktiska pyromaner. Ungdomar hänger ofta vid skolor och förskolor på kvällarna. Där får de ofta sitta ifred från vuxna, berättar Roger Johansson, tillsynsman och brandingenjör på Södertörns brandförsvarsförbund.

– Det är svårt att skydda sig mot anlagda bränder. Yttre brandlarm som rökdetektorer eller branddetektorkabel i takfoten, leder normalt till snabbare upptäckt om brand uppstår utifrån. Det ökar möjlighet att minimera skadorna. Annars handlar det mycket om att inte underlätta för ungdomarna i onödan. Håll undan brännbart material från byggnadens närhet och skaffa bra belysning till baksidan, råder han.

Insatsledaren Bo Björklund menar dessutom att den vanligaste byggkonstruktionen med ventilerade takfötter, är ett problem, eftersom bränder som anläggs utifrån snabbt får spridning via ventilationen.

– En tät takfotskonstruktion skulle minska spridningsrisken väsentligt, säger han.

Larminstallation lönade sig

Det kommunala fastighetsbolaget TomtbergaHuge, som är fastighetsägare till Sångfågeln och de flesta andra skolor och förskolor i Huddinge kommun, arbetar aktivt med branddetektorkabel för de fastigheter som bedöms ligga i riskzon.

Både förskolan Sångfågeln och den intilliggande Mörtviksskolan bedömdes av fastighetsbolaget ligga i riskzon, men bara skolan hade hunnit få branddetektorkabel installerad när bränderna uppstod i augusti. Förskolan skulle byggas om och man hade därför valt att invänta den för installation av branddetektorkabel.

– Det visade sig bli ett dyrköpt beslut. Skolan fick bara obetydliga skador medan förskolebyggnaden inte gick att rädda. För oss är det tydligt att branddetektorkabel är ett utmärkt larm för att upptäcka den här typen av bränder, kommenterar Kjell Hultqvist, säkerhetstekniker på TomtbergaHuge.

Nummer 1—2005

Den här artikeln finns med i BrandSäkert № 1—2005.