Annons

Du är här

Dössbrand- och Julbrandstatistik

Publicerad4 februari 2005  Text Lena Nordlund

De många brandvarnarna i hemmen räddar liv. I fjol minskade antalet döda i bränder med hälften. Det är en markant förbättring, menar brandexperterna.

Dödsbrandstatistiken för 2004 är inte definitvt klar. I detta nummer redovisar vi preliminära siffror. I december månad 2004 inträffade 10 bränder med 10 omkomna. 2003 var det 13 bränder med 14 omkomna under samma tid.

Totalt förra året blev det 64 bränder med 67 omkomna, att jämföra med 2003 med 117 bränder och 134 omkomna. Det är en kraftig minskning jämfört med tidigare år. Åren 2001 och 2002 omkom 137 personer respektive år – de allra flesta i bostadsbränder. Den positiva trenden började hösten 2003 då antalet omkomna i bränder minskade rejält.

– Det här är mycket glädjande. En orsak till den kraftiga nedgången är användningen av brandvarnare. Många kommuner har krävt brandvarnare i bostäderna och detta har säkert bidragit till minskningen, säger Tommy Arvidsson, vice vd för Svenska Brandskyddsföreningen.

Han tycker att kampanjerna för att använda brandvarnare är viktiga och måste fortsätta.

– Det gäller att inte tappa fokus på brandskyddet och brandriskerna. Vi måste alla vara medvetna om riskerna, framhåller Tommy Arvidsson .

De flesta dödsbränder sker i den omkomnes boendemiljö. Den vanligaste orsaken till dödsbränder är sängrökning. Hälften av de omkomna är över 60 år.

Julbränder minskar

För fjärde året i rad visar Svenska Brandskyddsföreningen siffror att antalet julbränder minskar.

Under december 2004 inträffade 187 bränder, de flesta (133 stycken eller 71 procent) orsakade av stearinljus. Fyrverkerier orsakade 32 av bränderna (17 procent). Det är en minskning med 35 bränder jämfört med 2003. Av de totalt 222 julbränderna 2003 var levande ljus orsak i 74 procent av fallen. Fyrverkerier stod för 15 procent.

Tommy Arvidsson tror att föreningens kampanj inför julen bidragit till nedgången i antalet julrelaterade bränder.

– Även de kampanjer som har gjorts av bland annat räddningstjänsterna har varit framgångsrika. Medierna har tagit frågan på allvar och både berättat om hur man ska skydda sig från bränder och rapporterat när det brunnit, säger Urban Duhrin , kampanjansvarig på Svenska Brandskyddsföreningen.

Dryga hälften av bränderna (90 stycken) har drabbat människor som bor i lägenheter.

– Man måste tänka på sin säkerhet också när man hyr sin bostad. Villaägare kanske är lite mer vana vid det, säger Urban Duhrin. Vi vet till exempel att förekomsten av brandvarnare är större i villor än i lägenheter.

Nummer 1—2005

Den här artikeln finns med i BrandSäkert № 1—2005.